اجرای هنرجویان

...نام هنرجو...

..ساز..مقطع تحصیلی
تاریخ و محل اجرای قطعه
...توضیحات ...
پوریا اصانلو
ویولن
اول متوسطه
جشنواره موسیقی جوان (شهریور 1393)
مقام اول جشنواره...نام هنرجو...

..ساز..مقطع تحصیلی
تاریخ و محل اجرای قطعه
...توضیحات ...
کاوان کریمی
سنتور
دوم متوسطه
هنرستان موسیقی پسران (دی 1393)
...نام هنرجو...

..ساز..مقطع تحصیلی
تاریخ و محل اجرای قطعه
...توضیحات ...
پدرام ملاجعفری
کمانچه
دوم متوسطه
هنرستان موسیقی پسران (دی 1393)
...نام هنرجو...

..ساز..مقطع تحصیلی
تاریخ و محل اجرای قطعه
...توضیحات ...
نیما شناوری
پیانو
دوم متوسطه
هنرستان موسیقی پسران (دی 1393)
...نام هنرجو...

..ساز..مقطع تحصیلی
تاریخ و محل اجرای قطعه
...توضیحات ...
محمد نیک فرجام
کلارینت
سوم متوسطه
هنرستان موسیقی پسران (اردیبهشت 1394)
کنسرت ارسباران...نام هنرجو...

..ساز..مقطع تحصیلی
تاریخ و محل اجرای قطعه
...توضیحات ...
مرتضی تقوی آلاشتی
سنتور
سوم متوسطه
هنرستان موسیقی پسران (اردیبهشت 1394)
کنسرت ارسباران


...نام هنرجو...

..ساز..مقطع تحصیلی
تاریخ و محل اجرای قطعه
...توضیحات ...
سینا کاووسی
فلوت
اول متوسطه
هنرستان موسیقی پسران (آذر 1395)
کنسرت ماهانه
 

...نام هنرجو...

..ساز..مقطع تحصیلی
تاریخ و محل اجرای قطعه
...توضیحات ...
کوروش ملکی
کنترباس
اول متوسطه
هنرستان موسیقی پسران (آذر 1395)
کنسرت ماهانه
 

...نام هنرجو...

..ساز..مقطع تحصیلی
تاریخ و محل اجرای قطعه
...توضیحات ...
مبین دهقانیان
پیانو
اول متوسطه
هنرستان موسیقی پسران (آذر 1395)
کنسرت ماهانه

...نام هنرجو...

..ساز..مقطع تحصیلی
تاریخ و محل اجرای قطعه
...توضیحات ...

کسری مخدراتی

محمد امین بلورچیان

امیرحسین صادق زاده

محمدرضا جمشیدبیگ

کوارتت بادی
سوم متوسطه
هنرستان موسیقی پسران (آذر 1395)
کنسرت ماهانه

جهت رویت و استفاده بهتر از سایت، از مرورگر فایرفاکس استفاده نمایید.