نام و نام خانوادگی

شرح تدریس

مدرک تحصیلی

رضا اشتری

ادبیات

کاردانی تربیت معلم

علی لهراسبی

علوم تجربی

کارشناسی دبیری

جویا معروفی

ریاضیات هفتم

کارشناسی ارشد شیمی

شرفی

ریاضیات هشتم

کارشناسی ریاضی

مهدی حسن طاهری

تربیت بدنی هشتم و نهم

کارشناسی تربیت بدنی

کیوان رضاقلی زاده

زبان انگلیسی پایه  هفتم

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

بهروز زرین کوب

عربی

کارشناسی زبان و ادبیات عرب

امیر عباس ریاضی

هنر هفتم

کارشناسی الهیات و معارف اسلامی

مهدی حسنی طاهری

تربیت بدنی هفتم

کارشناسی تربیت بدنی

حبیب اله عقیلی

زبان انگلیسی پایه 8 و 9

کارشناسی ادبیات انگلیسی

حبیب مقیمی

هنر پایه 7 و 9

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

سید حسین مرتضوی

پیامهای آسمانی هشتم

کارشناسی الهیات و معارف اسلامی

مهدی خلیلی

علوم اجتماعی

کارشناسی ارشد تاریخ

محسن سادات شبیری

قرآن

تفکر و سبک زندگی

کارشناسی علوم قرآن و حدیث

سید یحیی شرفی

ریاضی نهم

کارشناسی ریاضی

بهزاد نیاز آذری

کار و فن آوری / پیامهای آسمانی

پایه هشتم و نهم

کارشناسی ارشد علوم سیاسی

خسرو طاهری فر

آمادگی دفاعی

کارشناسی ارشد امور دفاعی