نام و نام خانوادگی

مدرس ساز

مدرک تحصیلی

رضا اشتری

ادبیات – املاء انشاء

کاردان تربیت مدرس

سیدجلیل سادات باریکانی

علوم تجربی

کارشناس

محمد تقی زارعی

ریاضیات


صادق محمدی

ریاضیات

کارشناس ارشد

رضا منصوری

تربیت بدنی

کارشناس تربیت بدنی

کیوان رضاقلی زاده

زبان انگلیسی پایه  هفتم

کارشناس زبان انگلیسی

بهروز زرین کوب

عربی

کارشناس زبان و ادبیات عرب

حسین تورنگ

هنر


حسن کوچکی

سلامت و بهداشت

انسان و محیط زیست


حبیب اله عقیلی

زبان انگلیسی پایه 8 و 9

کارشناس زبان انگلیسی

امیر عباس ریاضی

فرهنگ و هنر پایه 7 و 9

کارشناس ارشد الهیات

فرهاد محمدنیا

فارسی


مهدی خلیلی

علوم اجتماعی

کارشناس ارشد علوم اجتماعی

محسن سادات شبیری

پیامهای آسمانی

تفکر و سبک زندگی

کارشناسی ارشد الهیات

حبیب مقیمی

مدیریت تولید

سیدمحسن نورانی

کار و فن آوی پایه نهم

کارشناس ارشد

خسرو طاهری فر

آمادگی دفاعی

کارشناس