نام و نام خانوادگی

شرح تدریس

مدرک تحصیلی

رضا اشتری

ادبیات / عربی هشتم و نهم

املا و انشا هفتم

کاردانی تربیت معلم

علی لهراسبی

علوم تجربی

کارشناسی دبیری

جویا معروفی

ریاضی هفتم

کارشناسی ارشد شیمی

سید یحیی شرفی

ریاضی هشتم و نهم

کارشناسی ریاضی

رضا منصوری

تربیت بدنی

کارشناسی تربیت بدنی

کیوان رضاقلی زاده

زبان انگلیسی پایه هفتم

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

شکوهی

عربی هفتم

کارشناسی زبان و ادبیات عرب

امیر عباس ریاضی

هنر هفتم

کارشناسی الهیات و معارف اسلامی

خسرو طاهری فر

آمادگی دفاعی

کارشناسی ارشد امور دفاعی

حبیب اله عقیلی

زبان انگلیسی پایه هشتم و نهم

کارشناسی ادبیات انگلیسی

حبیب مقیمی

هنر پایه هشتم و نهم

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

سید حسین مرتضوی

پیامهای آسمانی هشتم

کارشناسی الهیات و معارف اسلامی

مهدی خلیلی

علوم اجتماعی

کارشناسی ارشد تاریخ

محسن سادات شبیری

قرآن/تفکر و سبک زندگی

کارشناسی علوم قرآن و حدیث

سید یحیی شرفی

ریاضی نهم

کارشناسی ریاضی

بهزاد نیاز آذری

کار و فن آوری / پیامهای آسمانی

پایه هفتم و نهم

دکترا علوم سیاسی