دروس عمومی

نام و نام خانوادگی

مدرس ساز

مدرک تحصیلی

پرهام حکیمیان

تاریخ معاصر

جغرافیا عمومی و استان

دکتری تخصصی تاریخ

جعفر توکلی

کارگاه نوآوری

الزامات محیط کار

تفکر و سواد رسانه‌ای

دکتری هنر

یحیی شریفی

ریاضی

لیسانس

رضا اشتری

عربی

کاردانی تربیت مدرس

سیدجلیل سادات باریکانی

علوم تجربی

کارشناس علوم تجربی

سیدحسن مرتضوی مقدم

دین و زندگی

کارشناس فقه و مبانی حقوق

حبیب اله عقیلی

زبان انگلیسی

کارشناس زبان انگلیسی

حامد گرجیکاربرد کامپیوتر
 
مهرداد نصرتیمدیریت خانواده