دروس عمومی تخصصی

نام و نام خانوادگی

شرح تدریس

مدرک تحصیلی

احمد رضا خواه

سازشناسی ایرانی

همراهی ساز و آواز

کارشناسی ارشد نوازندگی موسیقی ایرانی

نیما گوران اوریمی

پیانو الزامی

کارشناسی ارشد آهنگسازی

سیدامیرعباس ستایشگر

مبانی موسیقی ایرانی

ارکستر ایرانی

کارشناسی موسیقی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

بهرام دهقانیار

موسیقی و تصویر

کارشناسی موسیقی

حامد گرجی

کاربرد کامپیوتر در موسیقی

کارشناسی ارشد نوازندگی موسیقی ایرانی

مجید کاربخش زاده

پیانو الزامی

درجه دو هنری

امیر احمد جوادی

پیانو الزامی / ارکستر

کارشناسی ارشد آهنگسازی

تقی ضرابی

سازشناسی جهانی

درجه یک هنری

امیر حسین جزء رمضانی

تاریخ موسیقی جهان / هارمونی

کارشناسی ارشد آهنگسازی

حمید عسگری

آواز گروهی

دکترای موسیقی شناسی

کامیاب بهرودی

پیانو الزامی

کارشناسی موسیقی نوازندگی ساز جهانی

یاشار شهدوز زاده

پیانو الزامی

کارشناسی ارشد ساز جهانی

سهراب کاشف

ارکستر جهانی

کارشناسی ارشد رهبری ارکستر

امیر انجیری

فیزیک صوت

کارشناسی ارشد پژوهش هنر

پوریا اخواص همراهی ساز و آواز ایرانی
 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
سپهر سراجی

تئوری موسیقی / تاریخ هنر

درک عمومی هنر

 کارشناسی ارشد پژوهش
فرهاد رجبی راد
تاریخ موسیقی ایران
 کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی
سید مطهر حسینی
پیانو الزامی
 کارشناسی نوازندگی موسیقی جهانی
کارن کیهانی
 ساختار موسیقی جهانی  کارشناسی ارشد آهنگسازی
حمیدرضا دیبازر
سلفژ کارشناسی ارشد آهنگسازی
بهزاد هوشمند
سلفژ کارشناسی