دروس عمومی تخصصی

نام و نام خانوادگی

شرح تدریس

مدرک تحصیلی

احمد رضا خواه

سازشناسی ایرانی

همراهی ساز و آواز

کارشناسی ارشد نوازندگی موسیقی ایرانی

نیما گوران اوریمی

پیانو الزامی

سلفژ

مبانی نظری موسیقی کلاسیک غربی

کارشناسی ارشد آهنگسازی

سیدامیرعباس ستایشگر

مبانی موسیقی ایرانی

ارکستر ایرانی

کارشناسی موسیقی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

  حامد گرجی   کاربرد کامپیوتر در موسیقی

کارشناسی ارشد نوازندگی موسیقی ایرانی

امیر احمد جوادی

پیانو الزامی

کارشناسی ارشد آهنگسازی

تقی ضرابی

سازشناسی جهانی

درجه یک هنری

امیر حسین جزء رمضانی

ساختار موسیقی جهانی / هارمونی/
تاریخ موسیقی جهان

کارشناسی ارشد آهنگسازی

حمید عسگری

آواز گروهی

دکترای موسیقی شناسی

کامیاب بهرودی

پیانو الزامی

کارشناسی موسیقی نوازندگی ساز جهانی

یاشار شهدوز زاده

پیانو الزامی

کارشناسی ارشد ساز جهانی

سهراب کاشف

ارکستر جهانی

کارشناسی ارشد رهبری ارکستر

امیر انجیری

فیزیک صوت

کارشناسی ارشد پژوهش هنر

پوریا اخواص همراهی ساز و آواز ایرانی
 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
فرهاد رجبی راد
تاریخ موسیقی ایران
 کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی
سید محمد تنکابنی
مبانی آهنگسازی
 کارشناسی ارشد
امیر انجیری
فیزیک صوت
کارشناسی ارشد