همکارانکارکنان

کارکنان

ایلچی
علیرضا ایلچی
مدیر هنرستان
..زندگینامه..
همکاران 6
ساسان احسانی
معاون اجرایی
 
بهمن توکلی
بهمن توکلی
معاون آموزش
 
213 مهدی ابوالحسنی
معاون فرهنگی و پرورشی
 
اساتید 3 ...سید ناصر رضایی... مسئول مقطع متوسطه دوره اول

 
اساتید96 خسرو طاهری فر
ناظم مقطع متوسطه دوره دوم
 
همکاران 3 اعظم مجیدی
امور آموزشی
 
همکاران 5 فاطمه شفایی
امور آموزشی
 
  کمال کریمی
امور آموزشی
 
همکاران 8 منصور کاظمی
خدمات
 

جهت رویت و استفاده بهتر از سایت، از مرورگر فایرفاکس استفاده نمایید.