همکارانکارکنان

کارکنان

ایلچی
علیرضا ایلچی
مدیر هنرستان
..زندگینامه..
همکاران 6
ساسان احسانی
معاون اجرایی
 
بهمن توکلی
بهمن توکلی
معاون آموزش
 
213 مهدی ابوالحسنی
معاون فرهنگی و پرورشی
 
اساتید 3 ...سید ناصر رضایی...مسئول مقطع متوسطه دوره اول

 
اساتید96 خسرو طاهری فر
ناظم مقطع متوسطه دوره دوم
 
همکاران 3اعظم مجیدی
امور آموزشی
 
همکاران 5فاطمه شفایی
امور آموزشی
 
 کمال کریمی
امور آموزشی
 
همکاران 8منصور کاظمی
خدمات
 

جهت رویت و استفاده بهتر از سایت، از مرورگر فایرفاکس استفاده نمایید.