فرمان بهبود

فرمان

بهبود

۴ خرداد ۱۳۹۴

در سال ۱۳۲۴در تهران متولد شد. وی در خانواده ای موسیقیدان و هنردوست پرورش یافت و فارغ التحصیل ساز پیانو از هنرستان عالی موسیقی و از شاگردان امانوئل ملیک اصلانیان و افلیا کمباجیان بود.

در سال ۱۳۲۴در تهران متولد شد. وی در خانواده ای موسیقیدان و هنردوست پرورش یافت و فارغ التحصیل ساز پیانو از هنرستان عالی موسیقی و از شاگردان امانوئل ملیک اصلانیان و افلیا کمباجیان بود.

فرمان بهبود مدتی طولانی ضمن تدریس پیانو به عنوان پیانیست همراه (آکمپانیماتور) با هنرستان عالی موسیقی ملی و کارگاه موسیقی کودکان و نوجوانان تلویزیون همکاری داشته است.

بهبود در اجرای چندین کنسرت موسیقی مجلسی برای انجمن فیلارمونیک تهران، انستیتو گوته آلمان، انجمن فرهنگی اتریش، انجمن فرهنگی ایتالیا و انجمن فرهنگی ژاپن شرکت داشته است.

از دیگر فعالیتهای او همراهی مدام با گروه‌های اواز جمعی (کر) همچون کر تهران به رهبری اِولین باغچه بان، کر کودکان و نوجوانان کارگاه موسیقی و اجرای کنسرت‌های متعدد با گروه‌های فوق در تالار رودکی و تاتر شهر می‌باشد.

وی در چند کنسرت ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر مجلسی تلویزیون نوازندگی پیانو و کلاوسن را به عهده داشته، همچنین سالها و تا آخر پیانیست سازمان باله ملی ایران در تالار رودکی (وحدت) بوده است.

کیاوش صاحب نسق از نوازندگان معاصر پیانو از شاگردان او است و نوازندگانی همچون پیمان یزدانیان، هوشیار خیام و آزاد حکیم رابط تحت تاثیر او بوده اند.

وی در روز 8 اسفند 1388 بر اثر سکته قلبی درگذشت.

تاریخ آخرین بروزرسانی ۴ خرداد ۱۳۹۴

اطلاعات اشخاص

فرمان بهبود
فرمان بهبود
فرمان بهبود

در سال ۱۳۲۴در تهران متولد شد. وی در خانواده ای موسیقیدان و هنردوست پرورش یافت و فارغ التحصیل ساز پیانو از هنرستان عالی موسیقی و از شاگردان امانوئل ملیک اصلانیان و افلیا کمباجیان بود.

فرمان بهبود مدتی طولانی ضمن تدریس پیانو به عنوان پیانیست همراه (آکمپانیماتور) با هنرستان عالی موسیقی ملی و کارگاه موسیقی کودکان و نوجوانان تلویزیون همکاری داشته است.

بهبود در اجرای چندین کنسرت موسیقی مجلسی برای انجمن فیلارمونیک تهران، انستیتو گوته آلمان، انجمن فرهنگی اتریش، انجمن فرهنگی ایتالیا و انجمن فرهنگی ژاپن شرکت داشته است.

از دیگر فعالیتهای او همراهی مدام با گروه‌های اواز جمعی (کر) همچون کر تهران به رهبری اِولین باغچه بان، کر کودکان و نوجوانان کارگاه موسیقی و اجرای کنسرت‌های متعدد با گروه‌های فوق در تالار رودکی و تاتر شهر می‌باشد.

وی در چند کنسرت ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر مجلسی تلویزیون نوازندگی پیانو و کلاوسن را به عهده داشته، همچنین سالها و تا آخر پیانیست سازمان باله ملی ایران در تالار رودکی (وحدت) بوده است.

کیاوش صاحب نسق از نوازندگان معاصر پیانو از شاگردان او است و نوازندگانی همچون پیمان یزدانیان، هوشیار خیام و آزاد حکیم رابط تحت تاثیر او بوده اند.

وی در روز 8 اسفند 1388 بر اثر سکته قلبی درگذشت.