ثبت نامشرایط و نحوه ثبت نام

مواد آزمونهای عملی ورودی هنرستان موسیقی پسران

آزمون ورودی پیانو تخصصی


ورودی هفتم:

اتود : چرنی  599 و  ...

باروک :  آناماگدالنا باخ و  ...

کلاسیک : سوناتین‌های ساده از کتاب کلاسیک فاوریز و ...

رومانتیک به بعد برگمولر ، آلبوم برای جوانان چایکوفسکی و ...

 

 

ورودی هشتم

اتود : چرنی 599 و درس 40 به بعد

باروک : آناماگدالنا باخ ، پرلود و فوگ‌های کوچک باخ و ...

کلاسیک : سوناتین کلاسیک از کتاب کلاسیک فاوریزو ...

رومانتیک به بعد : برگمولر آلبوم برای جوانان چایکوفسکی یا شومان و ...

   

ورودی نهم

اتود چرنی 599از درس 60 به بعد یا اپوس 299 و ...

باروک: پرلود و فوگ‌های کوچک باخ و  ...

کلاسیک : سوناتین کلاسیک

رومانتیک به بعد : آلبوم برای جوانان چایکوفسکی و شومان و ... 

 

ورودی دهم

اتود : چرنی 299 و ...

باروک : انوانسیون‌ دوصدایی باخ و ...

کلاسیک : سونات های ساده مکتب وین و ...

رومانتیک به بعد : با توجه به سطح هنرجو و انتخاب معلم

 

آزمون ساز تخصصی سنتور

ورودی هشتم : کتاب دستور سنتور

ورودی نهم : کتاب دستور سنتور +نصف ردیف ابتدایی

ورودی دهم : دو کتاب دستور سنتور اولیه + ردیف صبا

مواد آزمون گیتار کلاسیک

 

هشتم:

- یک اتود از جولیانی، کارولی یا اگوادو

- دو قطعه از دوره‌های مختلف تاریخ موسیقی و از کتاب‌ جان میلز یا

Guitar Series, The Royal Conservatory of Music

جلد ۱ تا ۳

(قطعات دیگری از منابع دیگر در همین سطح و از آهنگسازان شناخته شده‌ی گیتار کلاسیک قابل قبول است.)

-توانایی اجرای چند گام ماژور و مینور مرسوم گیتار

(دو، سل و رِ ماژور/ لا و می مینور)

 

نهم:

- یک اتود از اتودهای اپوس ۶۰ کارکاسی

(اتودهای دیگری از سور، جولیانی و اگوادو در همین سطح قابل قبول است.)

- دو قطعه از دوره‌های مختلف تاریخ موسیقی و از کتاب‌

Guitar Series, The Royal Conservatory of Music

جلد ۳ یا ۴

(قطعات دیگری از منابع دیگر در همین سطح و از آهنگسازان شناخته شده‌ی گیتار کلاسیک قابل قبول است.)

-توانایی اجرای گام‌های ماژور و مینور مرسوم گیتار

(دو، سل، رِ و لا ماژور/ لا، می و رِ مینور)

 

دهم:

- یک اتود از

اتودهای کارکاسی اپوس ۶۰

یا

۲۰ اتود سور، مجموعه‌ی سگوویا

(اتودهای دیگری از جولیانی در همین سطح قابل قبول است.)

- دو قطعه از دوره‌های مختلف تاریخ موسیقی و از کتاب‌های

Guitar Series, The Royal Conservatory of Music

جلد ۴ یا ۵

(قطعات دیگری از منابع دیگر در همین سطح و از آهنگسازان شناخته شده‌ی گیتار کلاسیک قابل قبول است.)

-توانایی اجرای گام‌های ماژور و مینور مرسوم گیتار

(دو، سل، رِ، لا، می و فا ماژور/ لا، می، سی و رِ مینور)

------------------------------------------------------------------------------

بعضی از منابع جهت استفاده‌ی هنرجویان:
Guitar Series
جلدهای ۱ تا ۵


بعضی از منابع جهت استفاده‌ی هنرجویانبعضی از منابع جهت استفاده‌ی هنرجویان

بعضی از منابع جهت استفاده‌ی هنرجویانبعضی از منابع جهت استفاده‌ی هنرجویان

بعضی از منابع جهت استفاده‌ی هنرجویانبعضی از منابع جهت استفاده‌ی هنرجویان

بعضی از منابع جهت استفاده‌ی هنرجویانبعضی از منابع جهت استفاده‌ی هنرجویان

بعضی از منابع جهت استفاده‌ی هنرجویانبعضی از منابع جهت استفاده‌ی هنرجویان

مواد آزمون تار

 

هشتم:

اجرای قطعاتی ا زکتاب دوم هنرستان موسیقی و یا قطعات هم سطح به لحاظ ریتم و تکنیک نوازندگی

 

نهم:

اجرای یک دستگاه یا آواز از ردیف مقدماتی کتاب سوم هنرستان موسیقی گرد آوری استاد موسی معروفی

 

دهم:

اجرای یک دستگاه و یا آواز از ردیف میرزاعبداله و یا ردیف های مشابه به همراه قطعات ضربی در فرمهای کلاسیک موسیقی ایران

مواد آزمون ویلن

 

هشتم:

اتود ولفارت

کنسرتو ویولن های: کوخلر اپوس 11،ریدینگ اپوس 35 سه موومان

ریدینگ اپوس 36

 

نهم:

اتود ولفارت جلد دوم – اتود کایزر جلد دوم

کنسرتو ویولن های:هانس میلیس به سبک موتزارت(حد اقل)

کوخلر اپوس 15 (به سبک ویوالدی)، ر ماژور ویوالدی اپوس 7 شماره 12، لا مینور ویوالدی و کنسرتو ویولن های هم سطح


 

دهم:

اتود مازاس – اتود کروتزر – اتود دنت

کنسرتو ویولن های: ریدینگ اپوس 21 ، ریدینگ اپوس 25 ، پرتنف اپوس 14 ، آکولای (لا مینور)

 باخ لا مینور

مواد آزمون ویلنسل

 

هشتم:

١. اتود روسى (هنرجو مى بایست تا پایان نیمسال دوم تا پایان صفحه ى ٨٤ را نواخته باشد)
٢. گام هاى لا مینور و لا ماژور در دو اکتاو به همراه آرپژها و تیرس
٣. کنسرتینو شماره ١ بروال با همراهى پیانو Breval, Concertino No.1

 

نهم:

١.یکى از اتودهاى دوتزاور شماره ١ (Dotzauer No.1)
٢. گام ر ماژور سه اکتاو به همراه آرپژها و تیرس
٣. اجراى یکى از قطعات زیر:
١.اسکویر ترانتلا با همراهى پیانو (Squier Tarantella)
٢.سونات رومبرگ در دو ماژور با همراهى پیانو (Romberg Sonata in C major)
٣.قطعه هاى کوتاه (pieces) squire/corelli adagio با همراهى پیانو
٤.سونات ویوالدى شماره ٦ یا شماره ١ قسمت اول و دوم با همراهى پیانو (Vivaldi Sonata No.6,1

 

دهم:

١.یکى از اتودهاى شماره ٢ دوتزاور (Dotzauer No.2)
٢. سوئیت باخ شماره ١ ساراباند یا ژیگ (Bach Suite No.1 Sarabande/Gigue)
٣. اجراى یکى از قطعات زیر:
١. آندانتینو خاچاطوریان با همراهى پیانو (Khachaturian Andantino
٢. کاپریس گلترمن با همراهى پیانو (Goltermann Etude Caprice)

مواد آزمون سلفژ

 

هشتم:

۱- درک، توانایی،  تشخیص و اجرای اصوات(pitch)

۲- توانایی خواندن فواصل دوم بزرگ، کوچک، چهارم و پنجم درست(گام ماژور و اشل های مینور(

۳- تسلط کامل بر روی نت خوانی کلید سل و تسلط نسبی روی کلید باس(فای خط چهارم) مطابق کتاب مرجع

۴- توانایی اجرای ریتم های متر ساده(۲-۳-۴) مطابق کتاب مرجع

 

نهم:

۱- تسلط کامل روی کلید باس

۲- توانایی خواندن فواصل سوم و ششم کوچک و بزرگ

۳- توانایی اجرای ریتم های متر ترکیبی(۲-۳-۴) مطابق کتاب مرجع


 

دهم:

۱- تسلط نسبی روی کلید های التو و تنور

۲- توانایی اجرای فواصل هفتم کوچک و بزرگ فواصل تریتون، دوم و ششم افزوده و هفتم کاسته

۳- توانایی اجرای ریتم ساده و ترکیبی در سطوح بالاتر

مطابق کتاب مرجع

 

منابع

Pozzoli(1151-1152)

Samuel Adler: Sight-Singing

مواد آزمون تئوری موسیقی

 

 

منبع

کتاب تئوری موسیقی، تالیف استاد مصطفی کمال پورتراب

 

مواد آزمون ساز فلوت

 

هشتم:

گامهای ماژور و مینور - سوناتهای هندل ، سونات فاماژور تلمان

 

نهم:

گامهای ماژور و مینور ، کنسرتو سل ماژور پرگولتزی و ر ماژور هایدن

 

دهم:

گامهای ماژور و مینور - کنسرتو رماژور و سل ماژور موتسارت ، سوناتهای باخ

  


 

مواد آزمون ساز کمانچه

 

هشتم:

کتاب اول هنرستان

 

نهم:

کتاب دومهنرستان

 

دهم:

کتاب اول و دوم هنرستان و ردیف ماهور میرزاعبداله

  


 

مواد آزمون ساز عود

 

کتاب مبانی عود نوازی


تالیف حمید خوانساری

 

هشتم:

درس‌های
۳۴- ۳۸- ۴۷ -۵۱ - ۵۲ - ۵۳ - ۵۴

 

نهم:

درس های
 ۵۵ - ۶۰ - ۶۲ - ۶۳ - ۶۶ - ۶۹

 

دهم:

درس های
  ۷۷-۸۱-۸۵-۸۸-۸۹-۹۷- ۱۰۱